Terapijski učinak Lego kocaka na djecu s autizmom

Mar 29, 2024 | 0 comments

ŠTO JE AUTIZAM?

Autizam, ili poremećaj iz spektra autizma, je neurorazvojno stanje koje se javlja u najranijoj dobi djece ali i mijenja kroz njihovo odrastanje, rast i razvoj. Manifestira se teškoćama u socijalnoj interakciji, ograničenim interesom za aktivnosti te ponavljajućim obrascima ponašanja. Ne smatra se izlječivim, ali ni neizlječivim, jer nema točno definirane fizičke simptome niti se za autizam pripisuju lijekovi.

Govoreći o spektru autizma, govorimo o različitim načinima na koji se on manifestira kod djece – ne postoji univerzalno pravilo niti obrasci ponašanja, ne pogađa sve osobe jednako, na svim poljima. Drugim riječima, manifestacija autizma može varirati od dana, situacije i sredine u kojoj se pojedinac nalazi. Također variraju i područja u kojima je osoba uspješna u odnosu na ona u kojima treba podršku.

Suvremeni pristup autizmu shvaća ga kao varijaciju unutar ljudske raznolikosti, kao neurološku razliku u komunikaciji, interakciji, doživljavanju svijeta oko sebe te razmišljanju. Upravo zato Lego kocke smatramo idealnim alatom za ostvarivanje te različitosti i izražavanje na djeci bliži, prikladniji način.

IGRA AUTISTIČNE DJECE

Dječja igra uvijek bi trebala biti prilagođena njihovom uzrastu, vještinama i sposobnostima. Ovo posebno dolazi do izražaja kod autistične djece, gdje se dijete izražava kroz simboličku igru bolje nego u direktnoj konverzaciji. Kod djece s autizmom rijetko ćemo naići na korištenje zamjena za druge predmete, što je tipično za simboličku igru. 

Igračke kao gotovi objekti mogu privući njihovu pažnju ako proizvode zvuk ili su pak složenijeg karaktera pa predstavljaju izazov. Ukoliko neće razumjeti funkciju igračke, dijete će joj samo dodijeliti svoju. 

Djeca s autizmom često ne znaju sama započeti proces igre ili pak spontano započeti igru jer su okruženi velikim brojem igračaka. U svakom obliku igre važno je da odrasli budu vizualni modeli i potiču dijete na oponašanje postupaka.

ZAŠTO BAŠ LEGO?

Lego kocke same nemaju funkciju, unaprijed određen smjer igre ili područje u kojem se koriste. Mogu biti igračke same po sebi ili pak služiti za stvaranje novih igračaka. Ova činjenica djeci omogućava nepresušan izvor kreativnosti i neograničeno korištenje mašte – baš onoliko koliko će oni to željeti. Traženjem određenih dijelova, kombiniranjem istih u cjelinu – hoću li staviti manju kockicu na veću ili veću na manju? – djeca razvijaju motoričke vještine i sposobnost rješavanja problema. Njihovi različiti oblici i teksture svojevrsna su terapije za malene prste koji nerijetko budu preosjetljivi. Jačina pritiska kao ključan faktor stabilnosti i čvrstoće LEGO konstrukcije, faktor je koji djecu uči uzročno – posljedičnim vezama ali i razvija upornost. Nedvojbeno je da, uz sve navedeno, LEGO kocke razvijaju matematičku pismenost, prostornu percepciju, moć kreativnog izražavanja i artikuliranja vlastitih misli i ideja – što je nerijetko najveća prepreka kod djece s autizmom.

ZAŠTO BAŠ EDUKIDO – EDUKACIJA LEGO KOCKAMA?

Osim što sama igra LEGO kockama obuhvaća sve ranije navedeno, vođena edukacija LEGO kockama može proširiti interese djece na teme s kojima se dosad nisu susreli, dati im uvid u društvena polja u kojima se potencijalno bolje snalaze ali ih i integrirati u svakodnevicu stvarajući siguran krug poznatih ljudi i prijatelja. 

U našem su programu djeca s autizmom jednakovrijedna te pohađaju redovnu nastavu Edukido radionica. Nastava se odvija u malim grupama što im olakšava uklapanje i ne potiče previše podražaja. Edukido instruktoru ovakav položaj omogućava posvećenost svakom djetetu individualno kroz cijeli proces konstruiranja. Lego kocke kao omiljena igračka među svom djecom već same stvaraju osjećaj ugode i poznatog. Dijete u ovako organiziranom programu može samo pronaći svoju ulogu – želi li zajedno s instruktorom stajati iza ideje, davati upute i smjernice, želi li samo pronalaziti kockice i dijeliti ih prisutnim sudionicima ili pak želi postati potpuni konstruktor i sastavljati vlastite modele. Kod grupnih zadataka suočeni su s komuniciranjem s ostalom djecom, dijeljenjem istog prostora te uvažavanjem i poštivanjem tuđih ideja i zamisli. Ovdje instruktor ima ključnu ulogu nadgledanja cijelog procesa ali i osiguravanja dovoljne razine sigurnosti i ugode za djecu iz spektra. 

Kroz bilo koju vrstu radionica, individualnu ili grupnu, instruktor dobiva jasan uvid u područja u kojima se autizam najjače manifestira, pa s lakoćom usmjerava dijete na rješavanje problema koje kroz igru postaje manje stresno.